საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი
„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება 100 წლის შემდეგ: მოდელი ევროპისთვის?”
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - საერთაშორისო სამეცნიერო საზაფხულო სკოლა
25-30 ივნისი 2018 წელი
GEO ENG

კონფერენცია იმართება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, ფონდის 2017 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის ფარგლებში. პროექტის კოდი: №MG_CE_04.

კონფერნეციის თანადაფინანსებას უზრუნველყოფს: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა,  სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,